Miljö och ansvar

CSR – Corporate Social Responsibility.
 Målsättningen är att alltid uppfylla kriterierna inom CSR.
Vi arbetar långsiktigt och har nära relationer med våra fabriker. Detta leder till en ömsesidig förståelse för varandra.

CoC – Code of Conduct. Alla medarbetare ska:
– Ha lagstadgad lön.
– Ha en möjlighet till ökade löner och andra förmåner
.
– Ha arbetstid som följer lokala lagar
.
– Ha en säker och hälsosam arbetsplats.
– Följa lokala lagar och regler
.
– Följa miljölagarna och inte arbeta med förbjudna kemikalier.

Fabrikerna måste kunna garantera:
– Att inget barnarbetare eller tvångsarbete äger rum.
– Nolltolerans mot diskriminering.

Organisations & Associations. 
BSCI – Business Social Compliance Initiative. De flesta av våra fabriker är BSCI-certifierade och de som inte är godkända har en utpräglad ambition och strategi att bli det inom kort.

REACH. Vi följer REACH (Registration, Evaluation, Authorization & restriction of Chemicals), en central databas styrd av ECHA, European Chemical Agency. Deras riktlinjer används gentemot våra fabriker och vi garanterar därför att vi följer dem och inte använder oss av kemikalier som finns på SVHC-listan, Substances of Very High Concern. För mer info: http://echa.europa.eu/reach_en.asp

Våra fabriker uppfyller alla krav inom:
– CSR, Social responsibility.
– EU Chemical Restriction.
– Etisk handel.

För att säkerställa att ovanstående följs har vi egna kvalitetskontrollanter som gör regelbundna besök i fabrikerna. Produkttester görs i samarbete med SGS/Intertec eller med kundernas egna kontakter.

För mer info kontakta vår CEO Martin Ovik alternativt vår Office manager i Shanghai Elfin Wang.